Nieuws
Old Deep'n

Bijna honderd bezoekers hebben woensdagavond geluisterd naar een boeiende lezing over havezate Warmelo. Voor de pauze nam Annemarie Avenarius de aanwezigen mee door de eeuwenoude geschiedenis van Warmelo. Wie hebben er gewoond, hoe zag het gebouw er rond 1800 uit en wanneer kreeg het de huidige vorm? Mede dank zij de prachtige beelden had Annemarie van begin tot eind een aandachtig publiek in het sfeervolle koetshuis. Interessant was ook haar verhaal na de pauze over het onderhoud van de prachtige tuinen. Zie liet zien hoe de tuin, door ouderdom of hevige stormen, soms werd aangetast en welke gevolgen dat met zich mee brengt voor de bewoners!

Het is vooral te danken aan de visie en de passie van de familie Avenarius en haar medewerkers dat  het landgoed nog steeds een juweeltje is binnen het Stedeke.

De Historische Vereniging Old Deep’n kan terugkijken op een geslaagde najaarslezing.

De Canon van Diepenheim zal aan het eind van 2013 ook als boek verschijnen. Om de prijs enigszins betaalbaar te houden heeft het bestuur van de Historische Vereniging Old Deep’n een bijdrage gevraagd uit het Cogas Cultuurfonds. De commissie, waarin diverse vertegenwoordigers uit de gemeente Hof van Twente zitting hebben, heeft besloten om dit verzoek te honoreren. Dit betekent dat de canonwerkgroep van de vereniging weer voortvarend is begonnen met het verzamelen van geschikte foto’s bij de 25 teksten over de geschiedenis van Diepenheim. Het boek, dat ongeveer 100 pagina’s zal tellen, krijgt dezelfde lay-out als het in 2012 verschenen boek over de canon van Hof van Twente. De digitale versie is te vinden op de website van Old Deep’n www.olddeepn.nl

Het bestuur van Old Deep’n wil de Cogas Holding NV hierbij hartelijk bedanken voor haar gift.

 
 

De canon met vijfentwintig verhalen over de geschiedenis van Diepenheim staat sinds 14 februari online. Via de site www.olddeepn.nl of www.canonvanoverijssel.nl komt men rechtstreeks bij de slingerbalk met icoontjes. Achter elk plaatje zit een verhaal over een onderwerp uit de historie van Diepenheim.

De geschiedenis van Diepenheim dichterbij de belevingswereld van de kinderen brengen is één van de drijfveren van de Historische Vereniging Old Deep’n om deel te nemen aan dit project. Het is een uitvloeisel van de Canon van Nederland die vanaf 2009 prominent deel uitmaakt van de geschiedenisleerstof in het onderwijs. In Overijssel hebben, op initiatief van de IJsselacademie in Kampen, al 27 plaatselijke organisaties de handschoen opgepakt. Het samenwerkingsverband de Hofmarken presenteerde vorig jaar april de Canon van Hof van Twente, waaraan ook Old Deep’n  haar medewerking verleende. Die presentatie vond plaats in het gemeentehuis. Nu dus een presentatie in groep 8 van school Stedeke.

Juf Mariëlle Otten, zelf ook geïnteresseerd in geschiedenis, bood onmiddellijk haar medewerking aan. En de klas liet haar niet in de steek. Enthousiast staken Pepijn en Max de vinger op toen de voorzitter van Old Deep’n om ondersteuning vroeg. Geboeid luisterden de leerlingen naar het verhaal over Rutger Jan Schimmelpenninck en Napoleon Bonaparte. Met Max  in de rol van de beroemde bewoner van het Nijenhuis, die door Napoleon tot raadpensionaris van de Bataafse Republiek werd benoemd. En Pepijn gedroeg zich als een “echte Napoleon”.

Het was een vreemd moment toen Napoleon en Schimmelpenninck de computer gingen bedienen. In 1800 nog volkomen onbekend, maar ze lieten ook de voorzitter van Old Deep’n niet in de steek. Met een applaus van de klas en de aanwezige bestuursleden van Old Deep’n kwam de Canon van Diepenheim in beeld.

Elk venster van de canon bevat een aantal foto’s ter verlevendiging van het verhaal. Veel van die foto’s komen uit de Beeldbank van Old Deep’n. Een spoorlijn in de Lindelaan, het pand van Janna met een straatweg aan beide kanten, plaatjes en verhalen maken geschiedenis op school tot een leuk vak.